Hjælp til at få foden indenfor som nyuddannet

Har du en kronisk sygdom, som gør det vanskeligt at klare et job på almindelige vilkår? Hvis du er nyuddannet, er du måske bekymret for, om du kan få det job, du drømmer om…

Måske betyder gigten, at dit sygefravær er højere end de flestes. Det kan også være, du får ondt, hvis indretningen ikke tager hensyn til din krop, eller at du har problemer med at bevæge dig rundt på din arbejdsplads og udføre forskellige praktiske gøremål.

Men der er hjælp at hente! Der findes nemlig en række ordninger og tilbud, som kan sikre, at du kan få foden indenfor – og holde fast i et aktivt arbejdsliv, selvom du har nogle særlige udfordringer. Her kan du læse om nogle af dem:

Højt sygefravær?

Hvis du har mange sygedage på grund af din gigt? Så kan du måske indgå en § 56-aftale med din arbejdsgiver og kommunen. Det betyder, at udgifterne i forbindelse med dit sygefravær dækkes af det offentlige.

Du har mulighed for at indgå en § 56-aftale med din arbejdsgiver, hvis du har en kronisk sygdom, der medfører, at du har et fravær på minimum 10 dage om året.

En § 56-aftale gælder både private og offentlige arbejdsgivere. Aftalen giver arbejdsgiveren ret til at få refusion fra din kommune med et beløb, der svarer til sygedagpenge, når du er sygemeldt på grund af din kroniske sygdom. Dette gælder fra din første sygedag.

Aftalen skal indgås med din arbejdsgiver og godkendes af din kommune. Aftalen gælder for to år, hvorefter den skal revurderes. Du kan også bruge ordningen, når du går til blodprøvetagning eller behandling for din sygdom hos lægen. Det er dog en forudsætning, at dit fravær er på minimum fire timer (inklusiv transport).

Du kan få yderligere oplysninger om ordningen i din kommune.

Lovgrundlag
Lov om sygedagpenge § 56

Brug for hjælpemidler eller særlig indretning?

Har du brug for f.eks. en ergonomisk stol eller et talegenkendelsessystem til computeren for at kunne beholde dit job? Så kan du få tilskud til – eller låne – et arbejdsredskab i din kommune. Du kan også få hjælp til særlig indretning af arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt.

Du kan få tilskud til et arbejdsredskab eller til særlig indretning af din arbejdsplads, hvis det er nødvendigt for, at du kan beholde din stilling eller deltage i et tilbud fra jobcentret. Det er ikke muligt at få tilskud til arbejdsredskaber, der sædvanligt findes på arbejdspladsen.

Du kan få tilskud til:

  • Arbejdsredskaber eller hjælp til indretning af arbejdspladsen, der opfylder dine særlige behov. Det kan f.eks. være en ergonomisk kontorstol eller et talegenkendelsesprogram til computeren
  • Undervisningsmaterialer, der er nødvendige for som ledig at deltage i et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, f.eks. ergonomiske hjælpemidler som tastatur og mus

Tilskud ydes kun til arbejdsredskaber, der er direkte relateret til dit arbejde. Du kan desuden låne et arbejdsredskab i kommunen i stedet for at få tilskud til at købe et nyt.

Du kan få yderligere oplysninger om ordningen på jobcentret i din kommune.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14

Personlig assistent?

Måske har du svært ved at klare trapperne eller de tunge løft. Du kan få en personlig assistent på dit job, hvis du har nogle arbejdsopgaver, som du ikke kan klare på grund af din sygdom. Assistenten kan hjælpe dig med praktiske arbejdsopgaver, men må ikke overtage dit arbejde eller den faglige del af dit arbejde.

Din arbejdsgiver kan få tilskud til at ansætte den personlige assistent. En arbejdsplads har også mulighed for selv at påtage sig en sådan opgave, hvis en kollega i din afdeling kan give den fornødne assistance.

Du kan også få en personlig assistent, hvis du skal efter- eller videreuddanne dig. Ordningen henvender sig til lønmodtagere, selvstændige og ledige, der er berettigede til dagpenge. Du kan få den personlige assistent tilbudt, hvis du ikke kan få hjælp på din uddannelsesinstitution.

Du kan få yderligere oplysninger om ordningen på jobcentret i din kommune.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mv. kap. 3 og 4

Har du svært ved at få et arbejde?

Mennesker med handicap kan bede om fortrinsret til ledige stillinger inden for det offentlige. Reglerne åbner for, at du vil blive indkaldt til en ansættelsessamtale, hvis du søger ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere.

Hvis du ønsker at bruge reglerne om fortrinsadgang, kan du rette henvendelse til jobcentret og bede dem gå ind i sagen. Du kan også selv gøre opmærksom på reglerne i din jobansøgning.

Handicappede har også fortrinsret, når de søger om f.eks. en ledig stadeplads, en forpagtning eller en bevilling til taxikørsel.

Hvis du ønsker mere information om denne fortrinsordning, kan du få den på jobcentret i din kommune.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mv., kap. 2.

Løntilskud?

Som nyuddannet med en gigtsygdom kan du få tilbud om ansættelse med løntilskud. 

Formålet med ordningen er at give nyuddannede personer med handicap, som endnu ikke har haft arbejde inden for deres fag, en mulighed for at få erhvervserfaring.

Ansættelse kan ske i både private og offentlige virksomheder, og støtteordningen kan bruges umiddelbart efter, at du er blevet færdiguddannet og ledig.
Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. Det gælder også, hvis virksomheden ikke har en overenskomst.

Målgruppen er personer med handicap, som har en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og som ikke har opnået ansættelse op til to år efter uddannelsens afslutning. Jobcentret skal udarbejde en plan i samarbejde med dig, inden indsatsen iværksættes.

Du kan få yderligere oplysninger om ordningen på jobcentret i din kommune.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv mv., § 15
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og § 52

Læs meget mere om de forskellige støttemuligheder for kroniske syge i job

Publiceret 26.07.2017