Tvivl om Tramadol kalder på politisk handling

Af DR2 dokumentaren "Morfinpillens skyggeside" som blev sendt mandag aften fremgår det, at det morfinlignende præparat Tramadol for nogle patienter skulle være vanedannende. En række patienter, som udtaler sig i udsendelsen, har oplevet afhængighed og abstinenser.

Fra Lægemiddelstyrelsen lyder det, at styrelsen ikke har oplevet en øget indrapportering fra de praktiserende læger om Tramadols bivirkninger.

Det bekymrer Gigtforeningen, at kommunikationen mellem det lægefaglige system og myndighederne åbenbart ikke fungerer optimalt.

"Det er et stort problem for patientsikkerheden, at de mange smertepatienter, som benytter sig af Tramadol nu føler sig usikre på et middel, som de tager hver dag for at mindske deres smerter," siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Hun opfordrer nu til politisk handling og anbefaler, at der sættes et arbejde i gang, som skal afdække problemet.

Smerter i muskler og led er årsag til et stort medicinforbrug. Danmark er det land i Norden, som har det største morfinforbrug af blandt andet mennesker med kroniske smerter.

"Vi skylder smertepatienterne en national handlingsplan mod smerter. Vi har behov for et fagligt grundlag for politiske tiltag i behandlingssystemet, så vi undgår myter og usikkerhed for den udsatte gruppe, som smertepatienterne udgør," siger Mette Bryde Lind.

Publiceret 13.06.2017