Tilskud til solcreme – for dig med lupus

Hvis du har gigtsygdommen lupus, som gør dig ekstremt følsom over for sollys, har du mulighed for at søge om tilskud til solcreme.

Lupus/SLE er en alvorlig, autoimmun gigtsygdom, som bl.a. er kendetegnet ved ekstrem følsomhed overfor sollys. Hvis du har lupus, skal du derfor beskytte dig effektivt mod solen med lange ærmer og bukser – og masser af solcreme med høj beskyttelsesfaktor. Det kan være dyrt – men måske kan du få nogle af pengene retur. Det er nemlig muligt efter servicelovens § 100 at søge din kommune om tilskud til nødvendige merudgifter som følge af sygdom.

Kriterier for at få tilskud

Først vil kommunen tage stilling til, om du er omfattet af målgruppen:

"Din funktionsevne skal være nedsat både varigt og alvorligt i en grad, så det griber ind i din hverdag – det vil sige på en måde, så du f.eks. bruger hjælpemidler eller er i fleksjob. Derefter skal kommunen tage stilling til, om merudgiften er en følge af din sygdom," forklarer Helga Madsen, der er socialrådgiver i Gigtforeningens rådgivning.

Kommunen vil også vurdere, om du samlet set har merudgifter, der overstiger den såkaldte bagatelgrænse. For at du kan komme ind under ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 6.672 kroner årligt eller 556 kroner pr. måned (2019). Kommunen lægger alle dine merudgifter sammen – både de løbende udgifter og enkeltudgifter.

Publiceret 15.06.2017