Muskel- og skeletsygdomme koster samfundet milliarder

Muskel- og skeletsygdomme kombineret med smerter koster hvert år samfundet 18,3 milliarder kroner. Det viser tal i en helt ny rapport, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Gigtforeningen.

"Det er et svimlende højt beløb for samfundet. Det er derfor vigtigt, at vi får sat tidligere ind med en forebyggende indsats. Det vil uden tvivl kunne bringe de samfundsmæssige udgifter ned og samtidig give den enkelte borger mere livskvalitet," siger Gigforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Over 600.000 mennesker er berørt af sygdommene, som typisk er rygsygdomme, slidgigt, leddegigt og knogleskørhed.

Krav om mere forebyggelse

Den nye rapport for muskel- og skeletsygdomme får Gigtforeningens direktør til efterlyse mere forebyggelse og en tidligere indsats:

"Den nye rapport viser, at mennesker med muskel – og skeletsygdomme kombineret med smerter har et stort antal sygedage, og mange er så dårlige, at de må stoppe på arbejdsmarkedet før tid. En tidligere forebyggende indsats er derfor helt afgørende, fordi den kan reducere sygefraværet og være med til at fastholde folk på arbejdsmarkedet," siger Mette Bryde Lind.

De samfundsmæssige udgifter, der er forbundet med personer, der svarer, at de har en muskel- og skeletsygdom kombineret med smerter, går til behandling, sygedagpenge og førtidspension.

Hun siger, at Gigtforeningen vil bruge de nye tal til at overbevise politikerne om, at der er brug for handling:

"Med de nye tal har vi stærke argumenter for, at vi bør sætte mere fokus på forebyggelse og en tidligere indsats. Vi har samtidig også brug for, at vi forsker mere inden for det her område, så vi samlet kan få udgifterne bragt ned og forhindre, at flere bliver syge med muskel -og skeletsygdom," siger Mette Bryde Lind.

Fakta

  • Over 600.000 mennesker har mindst én muskel- og skeletsygdom kombineret med smerter.
  • Personer med muskel og skeletsygdomme koster årligt samfundet 18,3 mia. kr. Udgifterne til behandling udgør 9,2 mia. kr., mens de kort- og langsigtede produktionstab udgør henholdsvis 1,1 mia. kr. og 8 mia.kr.
Publiceret 18.05.2017