Mennesker med gigt slås dagligt med smerter

Mange tager på job med smerter. Det viser en helt ny undersøgelse fra Gigtforeningen, der kræver en national handlingsplan mod smerter. I 2017 sætter Gigtforeningen fokus på kroniske smerter og arbejdsliv med en række borgermøder landet rundt. De første finder sted i Aalborg og Herning i april.

Langt de fleste mennesker med gigt oplever, at de har smerter hver dag. Samtidig må mange tage smertestillende medicin for at få hverdagen og arbejdslivet til at fungere. Det viser en helt ny undersøgelse, som netop er blevet gennemført i Gigtforeningens brugerpanel.

"Undersøgelsen viser entydigt, hvor meget smerter påvirker menneskers dagligdag. Det betyder for eksempel, at mange med jævne mellemrum oplever, at de ikke kan passe deres arbejde tilfredsstillende, og at de ikke kan deltage i sociale aktiviteter," siger Mette Bryde Lind, der er direktør i Gigtforeningen.

Faktisk viser undersøgelsen, at hele 75 procent af de adspurgte dagligt har smerter – kun 2 procent angiver, at de sjældent oplever smerter.

På arbejde trods smerter

Undersøgelsen viser også, at mange gigtpatienter har behov for smertestillende medicin. Hele 75 procent fortæller således, at de tager smertestillende medicin, og 70 procent tager på arbejde dagligt eller i løbet af ugen med smerter.

"Smertestillende medicin er for mange med gigt nødvendigt for at have en tålelig hverdag. I Gigtforeningen er vi optaget af, hvordan vi kan supplere den medicinske behandling med andre ikke-medicinske behandlingsmuligheder, bl.a. mental træning, vægttab, øvelser mv.," siger Mette Bryde Lind.

Ifølge undersøgelsen får omkring halvdelen kun i mindre grad eller slet ikke information om andre behandlingsformer hos deres læge. Mette Bryde Lind efterlyser derfor bedre oplysning og konkrete tilbud til den enkelte, da erfaringer viser, at det kan gøre en positiv forskel.

Går du på arbejde trods smerter? Få viden og gode råd om, hvordan du fastholder arbejdet

Brug for national handlingsplan mod smerter

Problemet med smerter er så stort, at Gigtforeningen i efteråret trods mere end 1.000 pladser måtte melde udsolgt ved tre borgermøder om smerter rundt om i landet. Nu er flere borgermøder på vej: Næste stop er henholdsvis Aalborg og Herning i april.

Her vil Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind argumentere for, at der er brug for en national handlingsplan mod smerter.

"Smerter er et stort og overset problem i vores samfund. Vi har brug for øget fokus på, hvordan mennesker med gigt kan mindske deres smerter og dermed få et bedre liv. Vi har også brug for øget fokus på en tidligere forebyggende indsats. Der er nemlig store gevinster at hente for både den enkelte og samfundet," siger Mette Bryde Lind.

Gigtforeningen er allerede i dialog med de politiske partier om en national handlingsplan mod smerter.

Fakta


  • Undersøgelsen om smerter af lavet blandt de 1.047 deltagere i Gigtforeningens brugerpanel. Hele 873 personer har svaret på spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 83 procent.
  • Gigtforeningen holder borgermøder om kroniske smerter og arbejdsliv i Aalborg den 24. april og i Herning den 27. april (begge afholdt).

Vil du være medlem af Gigtforeningens brugerpanel? Tilmeld dig her

Publiceret 06.04.2017