15 mio. kr. til forskning i bedre liv

Forskning er forudsætningen for ny og bedre behandling og forebyggelse af gigtsygdomme. Derfor er støtte til forskning et af Gigtforeningens centrale formål.

I 2016 bevilgede vi 15 mio. kr. til projekter og andre forskningsaktiviteter, som kan give os ny indsigt i, hvorfor sygdommene opstår, og hvordan de kan forebygges og behandles. Samtidig lægger vi vægt på at støtte og opmuntre unge læger og studerende, som viser interesse for gigtforskningen. For eksempel modtog 17 yngre forskere et introduktions- eller forskningsstipendium, mens 12 studerende modtog Gigtforeningens studenterpris for deres gode opgaver om gigtsygdomme. Det skal sikre, at der også i fremtiden er dygtige læger og forskere, der kan bidrage til nye fremskridt inden for det reumatologiske område.

Pengene stammer fra private bidragydere, fonde og arv

Nogle af projekterne handler f.eks. om at afdække, hvad sker der i kroppen – og hvorfor er nogle mennesker mere udsatte end andre? Jo mere viden vi får om disse spørgsmål, jo bedre kan vi udvikle nye behandlingsmetoder, der er både effektive og uden alvorlige bivirkninger.

Andre undersøger, hvordan de smerter, fysiske begrænsninger og psykiske udfordringer, der ofte følger med, når man har gigt, kan afhjælpes. Her er det ikke kun medicinen, der er i fokus – også effekten af forskellige træningsmetoder og mentale værktøjer indgår i projekterne med henblik på at skabe dokumentation for, hvad der virker bedst.

”I de seneste 15-20 år har Gigtforeningen sat skub i udviklingen inden for en række felter – herunder moderne billeddiagnostik, tidlig, intensiv behandling af leddegigt og andre inflammatoriske gigtsygdomme – og ikke mindst en tværgående forskningsindsats i artrose (slidgigt), den store folkesygdom, som i mange år har levet lidt af en skyggetilværelse i forskningsverdenen. Det har skabt gennembrud, som markant har forbedret tilværelsen for mange gigtpatienter – ikke kun i Danmark, men verden over. Det vil vi med de mange uddelinger til forskning gerne gøre igen”, siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

Det er Gigtforeningens forskningsråd, der står for fordelingen af midlerne. Forskningsrådet består af ni førende eksperter inden for gigtområdet.

FAKTA


Gigtforeningen uddelte i 2016 15 mio. kr. til forskning.

I alt er der uddelt 116 bevillinger til forskningsprojekter.
Publiceret 06.04.2017