De første skitser til nyt gigthospital

Kong Christian X’s gigthospital flytter fra Gråsten til nye faciliteter på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Det nye Gigthospital forventes indflytningsklart medio 2018. Sådan bliver de nye rammer.

Når Gigthospitalet åbner i Sønderborg, bliver det med:

  • Et af de mest gennemtænkte sengeafsnit i Danmark til gavn for de mange gigtpatienter med behov for specialiseret rehabilitering.
  • En indretning, der vil understøtte Gigthospitalets allerede stærke forskningsprofil, og hvor den vigtige kontakt mellem forskere og patienter er prioriteret højt. 
  • Et nyt varmtvandsbassin, der kan understøtte forskning i – og forbedring af – rehabiliteringen for mennesker med kroniske gigtsygdomm

"Det er en meget stor glæde at kunne sætte gang i så visionært et projekt. Det har været afgørende for os, at bygninger og indretning vil understøtte hospitalets kerneopgaver," siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind.

Et enigt bedømmelsesudvalg har netop udpeget RUBOW arkitekter A/S som totalrådgiver for projektet. Mette Bryde Lind siger: 

"RUBOW arkitekter A/S har præsenteret en æstetisk smuk løsning på et moderne gigthospital. Der er lagt vægt på logik og på sammenhæng, på tilgængelighed og på helende arkitektur – til glæde for patienter og personale. Der er sikret samspil mellem den nye tilbygning, det eksisterende hospital, varmtvandsbassinet og landskabet."

Ombygning og tilbygning vil efter planen begynde i 2017. Det nye Gigthospital forventes indflytningsklart medio 2018. 

Se skitser - klik på billedet:

 

De nye rammer skal sikre 

  • Fantastiske patientfaciliteter, der med helende arkitektur understøtter den moderne gigtbehandling til glæde for de mange.
  • En visionær modernisering og renovering af eksisterede hospitalsfaciliteter med det mål at inspirere andre i Danmark til, hvor smukt og effektivt det kan gøres.
  • At der skabes sammenhæng mellem patientbehandlingen og forskningen. Måden, vi gør det på, skal sikre, at patienter og forskere løbende inspirerer hinanden til ny forskning med høj, umiddelbar værdi for det enkelte menneske med gigt. 

Læs mere i pressemeddelelse "RUBOW arkitekter A/S vinder flytning af Kong Christian X’s Gigthospital"

Publiceret 06.04.2016