Vi har brug for større fokus på fibromyalgi

Debatindlæg bragt i Altinget.dk onsdag den 14. juni.

Af Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen

Smerterne er usynlige, og trætheden er overvældende. Langt størstedelen af mennesker, der lider af sygdommen fibromyalgi, må sige stop på arbejdsmarkedet. Det koster samfundet dyrt. Selv om de nationale kliniske retningslinjer anbefaler det, tilbyder det offentlige sundhedsvæsen i dag ikke den nødvendige behandling og rehabilitering.

Ingen ved, hvor mange der lider af fibromyalgi. Et sted mellem 57.000 og 228.000 danskere. De er blandt de mest syge inden for den store gruppe af patienter med såkaldte ”generaliserende smerter i bevægeapparatet”. Fibromyalgi medfører forskellige smerter, der veksler fra dag til dag. Det typiske er kroniske og diffuse muskel- og ledsmerter – en følelse af at ”have ondt over det hele”. Men på trods af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for behandling til netop disse patienter, lader både sygehuse og kommuner disse mennesker i stikken.

Pia Lene Petersen på 54 år er en af de fibromyalgipatienter, der har holdt fast i sit arbejde på trods. Kun stærk medicin kunne holde hendes smerter på afstand. Fra før at tage 8 smertestillende piller i døgnet, er Pia nu nede på én enkelt dosis. Før var hun fysisk og mentalt udmattet efter en arbejdsdag og måtte bruge en stor del af sin fritid på at restituere sig. Gennem tværfaglig behandling og samtaler har Pia fået hjælp til at omlægge sit liv i det arbejdsmarked, som hun nu er i langt mindre fare for at ryge ud af. Hun er gået ned i arbejdstid. Hun træner og styrker sin krop. Hun har lært at håndtere sine smerter. Pia kalder det selv det bedste, der er sket for hende, i 7 år.

Det er langt fra alle, der er så heldige som Pia. Fordi der kun findes få specifikke behandlingstilbud i sundhedssystemet, mister 79 procent af fibromyalgi-patienterne deres job, inden de får tilbudt en specialiseret behandling eller rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen peger i sine retningslinjer netop på nødvendigheden af at sætte initiativer i gang, der kan fastholde fibromyalgi-patienter på arbejdsmarkedet.

Det mindste, vi kan gøre for patienterne er at overholde disse retningslinjer. Der er derfor et akut behov for snarest at afsætte midler til et landsdækkende projekt, som kan tilbyde et rehabiliteringsforløb for mennesker med svært nedsat funktionsevne på grund af netop fibromyalgi. Det var den mulighed, der fastholdt Pia på arbejdsmarkedet. Lad os tilbyde den mulighed til andre.

 

Publiceret 15.06.2017