Gigtforeningen har uddelt 11 studenterpriser

Gigtforeningen uddeler hvert år en række studenterpriser på 10.000 kroner til studerende eller grupper af studerende, der har skrevet bemærkelsesværdige opgaver om gigt og gigtrelaterede emner.

Billedet: Modtagere af Gigtforeningens studenterpriser 2017

I år blev der uddelt 11 priser ved Gigtforeningens repræsentantskabsmøde d. 30. maj. Priserne blev uddelt af Gigtforeningens forskningsråds formand professor Mikkel Østergaard.

"Det har været en stor fornøjelse at læse de meget kvalificerede opgaver igennem, og jeg er imponeret over det høje niveau. Bredden af opgaverne viser også med al tydelighed, at der er mange spændende emner at tage fat på inden for gigtforskningen. Gigtforeningen håber derfor, at disse priser vil motivere flere unge læger til at specialisere sig i reumatologi."

Gigtforeningen har uddelt 11 studenterpriser til

Peter Preben Eggertsen, Aarhus Universitet, for bacheloropgaven ’The clinical potential of tofacitinib and baricitinib in rheumatoid arthritis’, hvor han har vurderet, om de to nye lægemidler, tofacitinib og baricitinib, er effektive til behandlingen af leddegigt.

Casper Falster, Odense Universitetshospital, for laboratorieanalysen ’In vitro characterization of mesenchymal stem cells in patients with unilateral osteoarthritis of the knee: preliminary results’, hvor han har analyseret stamceller fra patienter med slidgigt i knæet for at undersøge cellernes evne til at dele sig og danne knoglevæv. Projektet er endnu ikke afsluttes, men forventes at være færdigt i december 2017.

Filip Yang Fisker og Sofie Kildegaard, Aarhus Universitet for deres litteraturstudie ’Pathophysiology and treatment of post-exercise tendinopathy’, hvor de har sammenlignet og vurderet to eksisterende behandlingsmetoder af seneskader, der er opstået på grund af fysisk overbelastning.

Line Dam Heftdal, Aarhus Universitet for projektet ’Undersøgelse af det Th17-relaterede cytokin IL-26 og dennes receptorer ved spondyloartropatier’, som er udført i samarbejde med Aarhus Universitet og Kong Christian X’s Gigthospital i Gråsten. Formålet med projektet er at afklare, om betændelsesproteinet IL-26 påvirker nydannelsen af knoglevæv omkring led og senetilhæftninger hos patienter med kronisk rygsøjlegigt.

Sanne Christina Rytter Holm, Københavns Universitet, for studiet ‘Joint Surgery in Patients with Rheumatoid Arthritis. Results from the QUEST-RA study’, hvor hun har set på den globale udbredelse af ledoperationer i behandlingen af leddegigt og de faktorer, der følger med at gennengå en stor ledoperation.

Nicolai Kjærgaard, Christian Lund Petersen og Jonas Bruun Kjærsgaard, Aalborg Universitet, der sammen har udarbejdet studiet ‘Establishing thresholds for outcomes after total joint replacement: patients in need of post-operative evaluation based on Oxford scores and pain levels’. De tre medicinstuderende har som noget nyt fastlagt tærskelværdier for almindeligt anvendte smerte-scoresystemer, så man bliver i stand til at identificere de patienter, som efter en total udskiftning af hofte- eller knæled har brug for opfølgende ambulant kontrol.

Ida Guldbæk Louw, Odense Universitetshospital for projektet ‘M-ficolin and MAp44 as potential markers of subclinical cardiovascular comorbidity; cardiac evaluation by cardiac computer tomography and deformation of the left ventricle in early rheumatoid arthritis patients’.
Her har hun set på, om M-ficolin og MAp44 kan bruges som to potentielle markører til at opsporing hjertekarsygdom i den tidlige fase hos nydiagnosticerede leddegigtpatienter.

Alexander Lund-Petersen, Syddansk Universitet, for litteraturstudiet ’Positron Emission Tomography/Computed Tomography findings in patients with polymyalgia rheumatica without symptoms of cranial ischemia’, hvor han har undersøgt sammenhængen mellem patientkarakteristika, symptomer og fund på PET/CT-scanninger i en gruppe danske patienter med muskelgigt.

Fabian Bøgild Mikkelsen, Aarhus Universitet, for projektet ‘Can NT-proBNP and Pulmonary Function Tests be used to Screen for Pulmonary Arterial Hypertension in Systemic Sclerosis?’, hvor han har undersøgt, om man kan bruge hjertemarkører og en lungefunktionsundersøgelse til at screene patienter med sklerodermi for forhøjet blodtryk i lungerne.

Andreas Wiggers Nielsen, Aarhus Universitetshospital, fik sin pris for studiet ‘Age-Related Histological Changes in Calcified Cartilage and Subchondral Bone in Complete Human Femoral Heads’, hvor han har analyseret alderens betydning for udvikling af slidgigt i hofteleddet.

Mette Stern, Aarhus Universitet, blev belønnet for sin bacheloropgave ’JAK/STAT inhibitor therapy in patients with rheumatoid arthritis’, hvor hun har undersøgt effekten af de såkaldte JAK/STAT-hæmmere tofacitinib og baricitinib i behandlingen af kronisk leddegigt.

For yderligere kommentarer

Anne Reinholdt, kommunikationschef, tlf. 27 15 70 67

Publiceret 31.05.2017