Gigtforeningen advarer: Farligt at markedsføre cannabisolie som kosttilskud

Gigtforeningen advarer på det kraftigste mod et forslag fra Dansk Folkeparti om at sidestille cannabisolie med kosttilskud. Sundhedsordfører Liselott Blixt vil gøre cannabisolie, der kun indeholder en smule af det euforiserende stof THC, lovligt hurtigst muligt.

"Det er en sympatisk tanke at ville hjælpe en stor gruppe mennesker. Men vores største opgave er at hjælpe patienterne, uden at det går ud over sikkerheden, "siger Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.

Gigtforeningen anerkender patienternes erfaringer med alternative behandlingsformer, fordi mange ikke bliver hjulpet af konventionelle lægemidler. De lever et liv med daglige smerter og invaliderende symptomer og oplever, at netop cannabis kan hjælpe dem. Mange af disse mennesker kriminaliserer sig i dag og er overladt til et marked, hvor der ikke er kontrol med indhold, styrke eller hygiejne.

"Løsningen er derfor ikke at lovliggøre cannabisolie som kosttilskud, da det ikke vil sikre, at produkterne er afprøvet og virker efter hensigten. Derimod er vi glade for, at gigtpatienter med kroniske smerter nu kommer med i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der træder i kraft til januar 2018," siger Mette Bryde Lind.

"Desuden er Gigtforeningen i gang med et forskningsprojekt, der som sin første af sin slags herhjemme netop skal undersøge effekt og sikkerhed af medicinsk cannabis som behandling af kroniske smerter," siger Mette Bryde Lind.

Forskningsprojektet inddrager reumatologiske afdelinger på tværs af landet. Det skal undersøge effekten af medicinsk cannabis med og uden det euforiserende stof THC blandt 180 patienter, der har kroniske smerter som følge af leddegigt og rygsøjlegigt.

Fakta

Smerter i muskler og led er et stort problem både for den enkelte og samfundet i form af sygemeldinger, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, stort forbrug af medicin mv. Derfor arbejder Gigtforeningen for, at der fra politisk side tages initiativ til en national smertehandlingsplan.

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Kirsten Palmer, presseansvarlig, Gigtforeningen
Tlf. 51 43 97 45
E-mail KPalmer@gigtforeningen.dk

Publiceret 28.06.2017