Velbehandlede patienter skal ikke tvinges i ny medicin

Region Syddanmark vil nedsætte en task force i regionen, der skal sikre, at dyr medicin (biologisk medicin) bliver skiftet ud med billigere, lignende medicin (biosimilære), når det er muligt. Det vil betyde, at mennesker med f.eks. leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt, der i dag behandles med biologisk medicin, fremover skal i behandling med de billigere præparater.

Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, kalder det "stærkt kritisabelt", såfremt velbehandlede gigtpatienter dermed vil blive tvunget til at skifte medicin.

"Mange gigtpatienter har været igennem lange og smertefulde forløb med forskellige typer medicin, før det er lykkedes at finde en medicin, der virker. Når patienten endelig er kommet i god behandling, vil det være umenneskeligt at tvinge et medicinskifte igennem af økonomiske årsager.

Det vil være både rimeligt og hensynsfuldt i stedet at gøre som hidtil, og vente med at lade velbehandlede patienter skifte medicin, indtil det alligevel skal ske af anden årsag, f.eks. fordi medicinen gradvis har mistet sin effekt, eller fordi bivirkningerne bliver for voldsomme."

Mette Bryde Lind understreger, at Gigtforeningen overordnet er positiv overfor de nye og billigere biosimilære præparater.

"Men man skal være varsom med at tro, at man bare kan skifte den ene medicin ud med den anden. Det afgørende er, at medicinen har en ordentlig sikkerhedsprofil, og at den administreres på en for patienten hensigtsmæssig måde. Der må ikke gambles med patienternes helbred, for at regionerne kan spare penge."

Konkret foreslår Gigtforeningen 

  • At patienter, der for første gang skal afprøve biologisk medicin, kan begynde behandlingen på biosimilære præparater.
  • At hvis patienter skal skifte medicin, fordi den hidtidige biologiske medicin ikke længere virker, så kan der forsøges med biosimilære præparater.
  • At velbehandlede patienter ikke skal tages ud af biologisk medicin, der fungerer, for at komme over på en billigere biosimilære præparater, før der er evidens for, at et skifte er sikkert for patienten.
  • Der skal tages hensyn til praktiske forhold i patientens liv, når medicinen ordineres, for eksempel om medicinen skal tages på hospitalet eller derhjemme.

Kontakt os for flere oplysninger eller kommentarer

Publiceret 04.01.2016