Spørgsmål og svar om coronavirus/COVID-19 – for dig med gigt

 • 1. Skal jeg stoppe min immundæmpende behandling?

  Mange gigtpatienter, der er i behandling med immundæmpende medicin, spørger, om de midlertidigt skal stoppe deres behandling med f.eks. methotrexat, biologisk medicin eller andet, så deres immunsystem ikke er dæmpet i en periode.

  Som udgangspunkt er svaret nej. Det øger nemlig risikoen for, at din gigtsygdom blusser op og forværres. Navnlig patienter med bindevævssygdomme skal være opmærksomme på, at deres organer kan tage varig skade, hvis de stopper med den immundæmpende behandling.

  Skal jeg holde pause med medicinen i forbindelse med COVID-19-vaccination?

  Eksperterne anbefaler, at du ikke holder pause med din behandling i forbindelse med din vaccination. Dog gælder der særlige forhold, hvis du er i behandling med lægemidlerne Rituximab eller Cyclofosfamid. Tager du et af dem, skal du tale med din læge om din medicin i forhold til vaccinen.

  I takt med, at der kommer ny viden om vaccinerne, vil Dansk Reumatologisk Selskab sandsynligvis opdatere deres vejledninger. Selskabet følger udmeldingerne fra de internationale gigtsammenslutninger i Europa og USA.

  Hvis du bliver syg med f.eks. feber, hoste eller åndenød, skal du holde op med at tage din immundæmpende medicin og tage kontakt til din læge.

  Det gælder dog ikke, hvis du får prednisolon (binyrebarkhormon), især i doser på 10 mg dagligt eller derover. Her bør du altid først tale med din læge om eventuelt behov for dosisændring. Det er nemlig vigtigt, at en eventuel nedtrapning sker gradvist, så din naturlige produktion af binyrebarkhormon lidt efter lidt kommer i gang.

 • 2. Er jeg i risikogruppen?

  Dansk Reumatologisk Selskab vurderer, at følgende grupper er i særlig risiko for at blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med coronaviru

  • Andre inflammatoriske gigtpatienter med aktiv organinvolvering (f.eks. påvirkning af lunger, hjerte eller andet) eller følger af tidligere organinvolvering

  Andre patienter med inflammatorisk gigt er også i risikogruppen, dog i mindre grad.

  Hvad betyder medicinsk behandling, overvægt og alder?

  Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende patienter i risikogruppen:

  Immundæmpende behandling

  • Patienter i behandling med visse biologiske/biosimilære lægemidler, f.eks. rituximab.
  • Patienter i behandling med JAK-hæmmere, f.eks. Xeljanz.
  • Patienter i højdosis steroidbehandling, dvs. mere end 7,5 mg prednisolon dagligt.
  • Patienter i behandling med 25 mg methotrexat eller mere ugentligt.
  • Patienter i cytostatisk behandling o.lign. (f.eks. cyclofosfamid, mycophenolatmofetil).

  Præparater, hvor indholdsstofferne er f.eks. sulfazalazin (f.eks. Salazopyrin), leflunomid (f.eks. Arava, Leflunomide medac), hydroxychloroquin (f.eks. Plaquenil), anses ikke for at fremkalde immundefekt (selv om du bør være ekstra opmærksom på infektionsrisiko).

  Er du i tvivl om, hvilken type medicin du får, kan du slå præparatet/præparaterne op på min.medicin.dk

  Overvægt

  Hvis du er overvægtig med et BMI over 35, eller hvis du har en kronisk sygdom og et BMI over 30, kan du være i risiko for et sværere forløb ved COVID-19 end andre.

  Læs hvordan du beregner dit BMI (Body Mass Index)

  Høj alder

  Høj alder er en selvstændig risikofaktor for at få et alvorligt forløb af COVID-19. Men en rask 75-årig uden kronisk sygdom er formentlig i mindre risiko for et alvorligt forløb end en 62-årig med f.eks. hjerte-karsygdom og diabetes.

  • Personer over 70 år og særligt personer over 80 år.
  • Personer over 65 år med samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme.
  • Plejehjemsbeboere vurderes i øget risiko baseret på høj alder, ofte kombineret med minimum én af de kroniske sygdomme, som i sig selv kan medføre øget risiko for et alvorligt forløb.
 • 3. Hvordan kommer mine nærmeste og jeg bedst muligt gennem coronakrisen?

  Corona-epidemien har varet længe, og den har forandret vores hverdag markant. Den påvirker vores trivsel og mentale sundhed. Mange oplever bekymringer for smittefare, arbejde og økonomi. Længere tids isolation og afstand til familie og venner kan tære på sindet og føre til ensomhed, symptomer på stress, depression og udbrændthed.

  Gigforeningens psykolog har skrevet 10 gode råd, som kan hjælpe dig gennem coronakrisen, hvis du synes, det er svært at holde fast i en god hverdag under coronaen og føler dig nedtrykt. Du er nemlig langtfra alene.

  Læs de 10 gode råd

 • 4. Få hjælp og gode råd i Gigtforeningen

  Vi har ovenfor samlet nogle af de spørgsmål, som oftest bliver stillet – og de svar, som vi giver. Måske har du flere spørgsmål.

  Rigtig mange kontakter Gigtforeningens rådgivning for at få hjælp til at komme gennem krisen. Det kan du også gøre. Ring til os på tlf. 39 77 80 80 eller skriv til vores brevkasse.

  Hvis du har lyst til at tale med et menneske, der ligesom du lever med en gigtsygdom, kan du få en telefonven gennem vores samtaletjeneste, Digitale Venner.

  Myndighederne justerer løbende deres anbefalinger. Når det sker, opdaterer vi svarene. Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller på www.coronasmitte.dk.

Senest opdateret 24.08.2021