Kom til generalforsamling i Sydvestfynskreds

Dato/tid: 06.03.2019 kl. 19:00
Sted: Færgegården
Færgevej 13
5700 Svendborg
Pris: Gratis
Tilmelding:

Ikke nødvendig

Arrangør: Sydvestfynskreds

Vær med, når Gigtforeningens Sydvestfynskreds indkalder til sin årlige generalforsamling ifølge vedtægterne. Hør om året der gik både i kredsen og i lokalgrupperne. Der vil blandt andet også være valg til bestyrelsen, så kom og gør din stemme gældende!

Efter generalforsamlingen planlægger kredsen et foredrag.  

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Valg af referent
4. Beretninger
  a. Bestyrelsens beretning
  b. Lokalgruppernes beretninger
5. Fremlæggelse af revideret regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Praktisk

Der vil blive serveret kaffe med brød samt øl/vand.

Husk at medbringe gyldigt medlemskort. Dagsorden ifølge vedtægterne.