Generalforsamling i Sønderjyllandskreds

Dato/tid: 05.03.2020 kl. 19:00
Sted: Folkehjem
Haderslevvej 7
6200 Aabenraa
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 2.marts til Else Birkebæk på tlf. 40 82 97 27, e-mail elsebirkebaek@gmail.com 

Arrangør: Sønderjyllandskreds

Vil du være med til at sætte dit præg på Gigtforeningens arbejde i dit lokalområde? Så kom til generalforsamling hos Gigtforeningens Sønderjyllandskreds. 

På generalforsamlingen får du en status på året, der er gået, både lokalt og i Gigtforeningen generelt. Du bliver også præsenteret for tankerne om 2020 og får mulighed for at byde ind med forslag til kommende aktiviteter. Der vil være en repræsentant fra Gigtforeningens sekretariat i Gentofte til stede, som du får mulighed for at stille spørgsmål til.

På generalforsamlingen er der valg til Kredsbestyrelsen, og du har mulighed for at melde dig som frivillig.

Medlemmer af Gigtforeningen har stemmeret og dermed indflydelse i den lokale kreds – så kom og gør din stemme gældende

Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse sendes skriftligt senest den 26. februar til Randi Kristensen, randirsk@gmail.com

Glæd dig også til musikalsk underholdning i løbet af aftenen. 

Praktisk

  • Husk gyldigt medlemskort.
  • Kredsen er vært ved et let traktement.