Kom til generalforsamling i Sønderjyllandskreds

Dato/tid: 28.02.2019 kl. 19:00
Sted: Kong Chr. X´s Gigthospital i Sønderborg (Tårn A)
Sydvang 1
6400 Sønderborg
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 14. februar til Else Birkebæk, tlf. 40 82 97 27, e-mail elsebirkebaek@gmail.com 

Arrangør: Sønderjyllandskreds

Kom og gør din indflydelse gældende i det lokale frivillige arbejde, når Sønderjyllands kreds afholder sin årlige generalforsamling på Kong Chr. X´s Gigthospital i Sønderborg. Hør også om kredsens arbejde i 2018.

Dagsorden ifølge vedtægter. Husk gyldigt medlemskort.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt senest otte dage før til Randi Steen Kristensen, Lilleskovvej 42, 6440 Augustenborg.

Praktisk

Kredsen vil være vært ved et let traktement. Vores indslag vil være en rundvisning af Gigthospitalets nye smukke lokaler.