Nytårskur og temaaften om fødder

Dato/tid: 15.01.2020 kl. 19:00
Sted: Seniorhus Odense, Gigtforeningens lokale
Toldbodgade 5
5000 Odense C
Pris: Medlem: 25 kr.
Ikke-medlem: 50 kr.
Tilmelding:

Senest den 8. januar til Grith Raadbjerg, tlf. 24 62 64 69

Arrangør: Odense aftengruppe

Kom og deltag i årets første møde i Odense aftengruppe, som inviterer til nytårskur. Her vil du have mulighed for at høre en gennemgang af året, der er gået.

Traditionen tro vil kredsformanden og en kontaktperson fra kredsbestyrelsen blive inviteret.

Fodterapeut fortæller om problemfødder og skoindlæg

Glæd dig også til en lærerigt oplæg om fødder, når fodterapeut Maj-Britt Randklit kommer på besøg og fortæller om problemfødder og indlæg til sko.

Maj-Britt vil bl.a. fortælle om indlægssystemet Phits. Systemet kan analysere fodens tryk både statisk og dynamisk meget nøjagtigt. Maj-Britt vil demonstrere indlæggene, og der er mulighed for at stille spørgsmål til indlægssystemet og problemstillinger i forhold til fødder generelt.

Praktisk

  • Nærmere besked vedrørende de forskellige arrangementer bliver tilsendt knap 8-14 dage før hvert møde.
  • Det er muligt at købe kaffe, te og kakao og kage. Pris: Kaffe, te og kakao 5 kroner, kage og brød 7 kroner.
  • Husk derfor at melde dig til eller fra, så gruppen ved hvor meget brød og kage, der skal bages.
  • Mødet forventes afsluttet kl. 21.