Besøg på Skaboeshus med rundvisning

Dato/tid: 01.04.2019 kl. 10:00
Sted: Skaboeshus
Skaboeshusevej 107
5800 Nyborg
Pris: Medlem:
Ikke-medlem: 50 kr.
Tilmelding:

Senest den 4. marts til Birgit Vendt Hansen, tlf. 25 72 23 05, e-mail birgit.jorn@mail.dk

Arrangør: Nyborg lokalgruppe

Kom med på et spændende besøg på Skaboeshus (tidligere Hjemmet for Døve). Der vil være et oplæg om arbejdspladsen, rundvisning på de forskellige værkstedslinjer og til sidst er der mulighed for at besøge butikken.

Om Skaboeshus

Skaboeshus er et botilbud med pædagogisk døgnstøtte. Målgruppen er personer, som er døve, døvblinde eller har et betydeligt høretab, og som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser eller lignende udfordringer.

Skaboeshus er et skærmet miljø, men også et samlingssted, hvor alle kan få de bedste muligheder for et positivt fællesskab, personlig udvikling og dannelse af venskaber.

Praktisk

Kaffe eller te med brød 20 kroner. Begrænset deltagerantal – derfor tilmelding.