Generalforsamling i Thy-Morsø-kreds

Dato/tid: 26.02.2020 kl. 18:00
Sted: Dansk Handicap lokaler
Kr. Kolds Gade 1
7700 Thisted
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 31. januar 2020 på tlf. 93 20 77 78 eller gigtforeningen.thymors@gmail.com

Arrangør: Thy-Morsø-kreds

Vil du være med til at sætte dit præg på Gigtforeningens arbejde i dit lokalområde? Så kom til generalforsamling hos Gigtforeningens Thy-Morsø-kreds. 

På generalforsamlingen får du en status på året, der er gået, både lokalt og i Gigtforeningen generelt. Du bliver også præsenteret for tankerne om 2020 og får mulighed for at byde ind med forslag til kommende aktiviteter. Der vil være en repræsentant fra Gigtforeningens sekretariat i Gentofte til stede, som du får mulighed for at stille spørgsmål til.

På generalforsamlingen er der valg til Kredsbestyrelsen, og du har mulighed for at melde dig som frivillig.

Medlemmer af Gigtforeningen har stemmeret og dermed indflydelse i den lokale kreds – så kom og gør din stemme gældende.

Praktisk

  • Generalforsamlingen begynder kl. 18.
  • Tilmelding er nødvendig, da kredsen serverer et mindre traktement.
  • Du skal selv betale for drikkevarer.
  • Husk at medbringe et gyldigt medlemskort.
  • Dagsorden er ifølge vedtægterne.