Kom til generalforsamling i Thy-Morsø-kreds

Dato/tid: 20.02.2019 kl. 18:00
Sted: Dansk Handicaps lokaler
Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted
7700 Thisted
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 15. februar til Kirsten Agesen, tlf./sms: 61 67 73 29, gigtforeningen.thymors@gmail.com

Arrangør: Thy-Morsø-kreds

Kom og hør spændende nyt fra kredsen. Der vil være en repræsentant fra Gigtforeningens sekretariat til stede og berette om året 2018.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kom og gør din indflydelse gældende.

Praktisk

  • Thy-Morsø kredsen er vært med en let anretning (kl. 18-19). Drikkevarer er for egen regning. 
  • Husk gyldigt medlemskort.