Besøg på Struer Museum med B&O Museet

Dato/tid: 31.08.2020 kl. 14:00
Sted: Struer Museum
Søndergade 23
7600 Struer
Pris: Medlem: 30 kr.
Ikke-medlem: 60 kr.
Tilmelding:

Senest den 23. august til Inge-Lise Beck tlf. 22 36 26 03 eller e-mail gigtlokal7600@live.dk

Arrangør: Struer lokalgruppe

Tag med, når Struer lokalgruppe starter den nye sæson med en tur i nærområdet.

Denne gang besøger vi det lokale museum. Der er nogle faste udstillinger og nogle skiftende udstillinger. Spændende hvad vi bliver præsenteret for.

Praktisk

Vi får en kop kaffe/te el.lign. i museets cafè.