Generalforsamling i Aarhuskreds

Dato/tid: 19.02.2020 kl. 17:30
Sted: Marselisborg Centeret, Bygning 8
P.P. Ørums Gade 11
8000 Aarhus C
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 6. februar til Jane Drøge på tlf. 30 54 41 75

Arrangør: Aarhuskreds

Vil du være med til at sætte dit præg på Gigtforeningens arbejde i dit lokalområde? Så kom til generalforsamling hos Gigtforeningens Aarhuskreds. 

På generalforsamlingen får du en status på året, der er gået, både lokalt og i Gigtforeningen generelt. Du bliver også præsenteret for tankerne om 2020 og får mulighed for at byde ind med forslag til kommende aktiviteter. Der vil være en repræsentant fra Gigtforeningens sekretariat i Gentofte til stede, som du får mulighed for at stille spørgsmål til.

På generalforsamlingen er der valg til Kredsbestyrelsen, og du har mulighed for at melde dig som frivillig.
Medlemmer af Gigtforeningen har stemmeret og dermed indflydelse i den lokale kreds – så kom og gør din stemme gældende. 

Praktisk

  • Husk gyldigt medlemskort
  • Kredsen byder på smørrebrød og drikkevarer
  • Arrangementet slutter senest kl. 21
  • Bygning 8 er oven over varmtvandsbasssinet