Kom til generalforsamling i Aarhuskreds

Dato/tid: 07.03.2019 kl. 17:30
Sted: MarselisborgCentret, bygning 8 (oven over varmtvandsbassinet)
P. P. Ørums Gade 11
8000 Aarhus C
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 4. marts til Janne Drøge, e-mail jannedroge@gmail.com. tlf. 30 54 41 75

Arrangør: Aarhuskreds

Du opfordres til at møde op til en hyggelig generalforsamling i Gigtforeningens Aarhuskreds med orientering om kredsens arbejde i 2018. Dagsorden ifølge vores vedtægter.

Husk at medbringe gyldigt medlemskort.

Alle er velkomne.

Praktisk

  • Kredsen byder på smørrebrød og drikkevarer.
  • Arrangementet slutter senest kl. 21.