Kom til generalforsamling i Bornholmskreds

Dato/tid: 27.02.2019 kl. 17:00
Sted: Aakirkeby-Hallerne
Grønningen 5
3720 Aakirkeby
Pris: Gratis
Tilmelding:

Senest den 18. februar til Gigtcentret, tlf. 56 95 88 77, e-mail gfbornholm@gmail.com

Arrangør: Bornholmskreds

Nu har du mulighed for at sætte dit præg på Gigtforeningens arbejde i dit lokalområde! Kom og gør din stemme gældende ved den årlige generalforsamling i Gigtforeningens Bornholmskreds. 

Har du forslag til aktiviteter?

Som medlem af Gigtforeningen har du stemmeret og dermed indflydelse i den kreds, du bor i. Du kan også stille forslag til det kommende års aktiviteter. Savner du nogle bestemte aktiviteter i dit lokalområde, eller er der noget, der kunne gøres bedre? Så kom og fortæl os om dine idéer og hvad der interesserer dig. 

Hør om Gigtforeningens arbejde

På generalforsamlingen kommer du også til at høre om året, der er gået, både lokalt og i Gigtforeningen generelt, og du hører om planerne for 2019. I år får kredsen besøg af en repræsentant fra Gigtforeningens sekretariat, som vil fortælle om Gigtforeningens fremtidige arbejde.

Generalforsamlingen afholdes iflg. vedtægterne. 

Kredsen byder på middag og hyggeligt samvær efter generalforsamlingen.

Praktisk

  • Husk at medbringe gyldigt medlemskort.
  • Bemærk, at du skal tilmelde dig middagen, hvis du gerne vil spise med.